Podmienky ochrany osobných údajov

 

Sme spoločnosť: Ing. Tomáš Buňata.

 

Na našej webovej stránke prevádzkujeme e-shop www.pasynabezky.sk.

 

Na zabezpečenie predaja tovaru a prevádzky našej webovej stránky spracúvame niektoré osobné údaje.

 

Spracúvanie osobných údajov sa riadi najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ("GDPR").

I. Spracovanie osobných údajov

 A.  Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

 

Ak sa pýtate na naše produkty a služby, budeme pracovať s kontaktnými údajmi, ktoré nám poskytnete, najmä prostredníctvom formulára;

    

Z akého dôvodu?

Prostredníctvom nich vás budeme kontaktovať, aby sme mohli ďalej diskutovať o požadovanom tovare.

 

Na akom právnom základe?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR - rokovania o zmluve alebo predzmluvné opatrenia na vašu žiadosť.

 

Ako dlho budeme spracúvať osobné údaje?

Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše údaje budeme spracovávať maximálne  24 mesiacov od našej poslednej komunikácie.

 

 B. Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu

 

Ak u nás nakúpite, budeme pracovať s vami vyplnenými údajmi. Ide najmä o fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, email, telefón.

 

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať na plnenie našej zmluvy - aby sme vám mohli dodať náš tovar alebo služby. Prostredníctvom vašich kontaktných údajov s vami budeme komunikovať aj v súvislosti so stavom vašej objednávky alebo v súvislosti s prípadnými sťažnosťami alebo otázkami.

Osobné údaje budeme spracúvať aj na plnenie našich povinností vyplývajúcich zo zákona (najmä na účtovné a daňové účely alebo na riešenie sťažností atď.).

 

Na akom právnom základe spracúvame osobné údaje?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR - plnenie našej zákonnej povinnosti.

 

Ako dlho budeme spracúvať osobné údaje?

počas obdobia poskytovania našej služby a potom počas 24 mesiacov od posledného poskytnutia takejto služby alebo tovaru.

 

II. Kto má prístup k údajom?

Vaše údaje zostanú u nás. Niektoré spoločnosti alebo iné osoby však pre nás pracujú a majú prístup k vašim údajom, pretože nám pomáhajú prevádzkovať náš e-shop. Sú to:

  • prevádzkovateľ platformy e-shopu Shoptet (Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČO 289 35 675, spoločnosť je zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 25 395)
  • spoločnosti zaoberajúce sa prepravou tovaru 
  • spoločnosti zapojené do zasielania platieb 

  

Osobné údaje spracúvame len v rámci Európskej únie.

 

III. Čo by ste ešte mali vedieť 

V našej spoločnosti nemáme určeného úradníka pre ochranu údajov.

 

V našej spoločnosti sa rozhodnutia založené na automatizovanom spracovaní alebo profilovaní nevyskytujú.

 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese uvedenej v kontaktných údajoch na webovej stránke obchodu.

 

IV. Používanie súborov cookie

Súbory cookie sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa stiahnu do vášho zariadenia, keď navštívite naše webové stránky. Súbory cookie sa potom pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú lokalitu alebo na inú webovú lokalitu, ktorá ich rozpozná;

 

Súbory cookie plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, pamätajú si vaše preferencie a vo všeobecnosti zlepšujú používateľský zážitok. Môžu tiež zabezpečiť, aby boli reklamy zobrazované online lepšie prispôsobené vašej osobnosti a záujmom.

 

Na webovej stránke používame tieto súbory cookie:

  • Nezbytné súbory cookie: sú potrebné na prevádzku webovej stránky, napríklad na to, aby ste sa mohli prihlásiť do zabezpečených oblastí webovej stránky a na ďalšie základné funkcie webovej stránky. Túto kategóriu súborov cookie nemožno vypnúť.
  • Analytické/štatistické súbory cookie: umožňujú nám napríklad rozpoznať a merať počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať fungovanie stránky, napríklad tým, že používateľom uľahčujú nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame len s vaším predchádzajúcim súhlasom.
  • Reklamné súbory cookie: Používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú vám zobrazovať reklamu a iný obsah, ktorý najlepšie zodpovedá vašim záujmom a správaniu online. Tieto súbory spúšťame len s vaším predchádzajúcim súhlasom.

 

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napríklad externých poskytovateľov služieb) môžu tiež používať súbory cookie a/alebo mať prístup k údajom zhromaždeným prostredníctvom súborov cookie na webovej lokalite.

Ďalšie informácie o súboroch cookie a aktuálny zoznam súborov cookie nájdete v jednotlivých webových prehliadačoch, najčastejšie v časti Nástroje pre vývojárov.

 

Súhlas je možné vyjadriť zaškrtávacím políčkom v tzv. lište súborov cookie. Súbory cookie môžete odmietnuť aj v nastaveniach prehliadača alebo nastaviť používanie len niektorých z nich.

 

Ďalšie informácie o správe súborov cookie v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

 

V. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

GDPR vám okrem iného dáva právo kontaktovať nás a požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, požiadať o prístup k týmto údajom a o ich aktualizáciu alebo opravu, prípadne o obmedzenie spracúvania, môžete požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, v určitých situáciách požiadať o vymazanie vašich osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na prenosnosť údajov. Môžete namietať proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu.

 

Ak sa domnievate, že s vašimi údajmi nenakladáme správne, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov alebo sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

 

 

Tieto podmienky sú účinné od 1.1.2024

Späť do obchodu
MÁTE OTÁZKU?